image description

reference realizovaných střech

výměna plechové krytiny střechy ZŠ Metelkovo náměstí