image description

Ukázka provedených stavebních prací

novostavba komunitního centra "Trnky" v Teplicích