image description

Ukázka provedených stavebních prací

rekonstrukce areálu společnosti EVROMAT Ústí nad Labem