image description

Ukázka provedených stavebních prací

rekonstrukce učeben ZŠ Chabařovice