image description

Ukázka realizovaných střech

výměna plechové krytiny střechy ZŠ Metelkovo náměstí